Sabiedriskā doma

Attieksme pret Krievijas rīcību Ukrainā

02-2022

"Vai Jūs atbalstāt vai neatbalstāt Krievijas rīcību saistībā ar pašreizējiem notikumiem Ukrainā?"

FEB 2022 MAR 2014
Pilnībā atbalstu 5,1% 11,0%
Drīzāk atbalstu 3,6% 10,5%
Drīzāk neatbalstu 4,1% 15,5%
Nemaz neatbalstu 72,2% 37,4%
Grūti pateikt 15,1% 25,7%
Apvienotas atbildes:
Atbalsta* 8,7% 21,5%
Neatbalsta** 76,3% 52,9%
Valoda: Atbalsta* Neatbalsta** Grūti pateikt
Latviešu 2,7% 92,6% 4,8%
Krievu 16,9% 51,6% 31,5%

* Noteikti jā + Drīzāk jā // ** Noteikti nē + Drīzāk nē

Aptaujas:
23.-28.02.2022., interneta aptauja, n=769
13.-25.03.2014., tiešās inter4vijas, n=1038
Dati svērti atbilstoši iedzīvotāju statistikai vecumā no 18 līdz 74 gadiem

Tradicionālo ģimeņu atbalsts

04-2021

Aptaujas jautājums:
"Ģimenes jēdzienu arvien biežāk mēdz attiecināt arī uz kopā dzīvojošiem viena dzimuma partneriem.
Vai, ņemot vērā šo tendenci, Satversmē būtu jānostiprina papildu aizsardzība un atbalsts tradicionālai jeb dabiskai ģimenei, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis)?"

APR 2020
Noteikti jā 41,8%%
Drīzāk jā 14,3%
Drīzāk nē 10,1%%
Noteikti nē 26,7%
Grūti pateikt 7,0%
Apvienotas atbildes:
JĀ* 56,1%
NĒ** 36,8%
JĀ* NĒ** Grūti pateikt
Vecums:
18-29 29,7% 63,0% 7,2%
30-59 58,5% 34,6% 6,9%
60+ 75,2% 18,4% 6,5%
Valoda:
Latviešu 49,4% 42,2% 8,4%
Krievu 71,9% 24,8% 3,2%

* Noteikti jā + Drīzāk jā
** Noteikti nē + Drīzāk nē

Aptauja: 26.04-30.04.2021. Izlase n=645
Dati svērti atbilstoši iedzīvotāju no 18 līdz 74 gadiem statistiskajam modelim.

Vai viendzimuma pāri ir ģimene

02-2021

Viendzimuma partnerattiecību tēmas uzturēšana un virzīšana publiskajā telpā veido sabiedrības viedokli. Tai skaitā par ģimenes jēdziena izpratni.
Jautājumā par to, vai viendzimuma pāri būtu uzskatāmi par ģimeni, Latvijas iedzīvotāju viedoklis dalās aptuveni līdzīgi - piekrīt 42%, nepiekrīt 45%. Ģimenes jēdziena paplašinātu izpratni vairāk atbalsta jaunieši, rezervētāka attieksme ir vidējai paaudzei, bet noraidošākie ir vecāka gadagājuma ļaudis.

"Vai, Jūsuprāt, kopā dzīvojoši viendzimuma partneri var tikt pielīdzināti ģimenei un tikt uzskatīti par ģimenes locekļiem?"

Grūti pateikt
Visi 42,4% 45,2% 12,4%
Vecums
18-29 69,3% 24,4% 6,3%
30-59 38,8% 47,6% 13,6%
60+ 24,3% 61,3% 14,3%
Valoda
Latviešu 45,9% 41,5% 12,6%
Krievu 32,7% 56,0% 11,3%

28.01.-28.02.2021. Izlase n=1366
Dati svērti atbilstoši iedzīvotāju no 18 līdz 74 gadiem statistiskajam modelim.