Metodoloģija

Reitingi

FACTUM partiju reitingi atspoguļo balsu sadalījumu, ja vēlēšanas notiktu aptaujas periodā.

Reitingu mērījumi tiek veikti pēc FACTUM izstrādātas metodoloģijas, kas nodrošina iegūto rezultātu augstu ticamību un validitāti (atbilstību pētāmajam jautājumam). Salīdzinot ar vēlēšanu rezultātiem, 2018.gada Saeimas vēlēšanās FACTUM reitingi bija visprecīzākie (atbilstība 93%), tāpat arī 2020.gada Rīgas domes vēlēšanās (atbilstība 95%).

Reitingu pētījumu izlases veido nejauši izvēlēti elektroniskā pasta adresāti, kuriem tiek nosūtīti uzaicinājumi ar saiti uz pašaizpildāmu tiešsaistes anketu. Pētījuma anketa ietver jautājumus par respondenta un viņa kontaktu loka cilvēku elektorālajām izvēlēm.

Reprezentativitātes nodrošināšanai aptaujā iegūtie dati tiek svērti un statistiski izlīdzināti,  balstoties uz iepriekšējo vēlēšanu datiem, iedzīvotāju statistiku un FACTUM  veiktajiem pētījumiem par iedzīvotāju elektorālo uzvedību.

Vēlētāju aktivitāte

Vēlētāju aktivitātes novērtējumi balstās uz reitingu aptaujās sniegtajām atbildēm par gatavību piedalīties vēlēšanās un vēsturiskajiem datiem par vēlētēju aktivitāti iepriekšējās vēlēšanās.

Piedalīšanās aptaujās un atbilžu anonimitāte

Dalība aptaujās ir pilnībā brīvprātīga, ikviens dalībnieks var jebkurā brīdī brīvi izlemt neturpināt aizpildīt anketu un nekādi dati netiek saglabāti vai tālāk izmantoti. Aptauju dalībnieku sniegtās atbildes ir anonīmas un netiek saistītas ar cilvēku, kas tās sniedzis. Visos pētījumu īstenošanas posmos tiek ievērotas tirgus un sociālo pētījumu profesionālās darbības starptautisko kodeksu prasības (sk. ICC/ESOMAR Code & Guidelines).

Personas datu apstrāde (Datu regulas atruna)

SIA „Factum Interactive” pētījumu un statistikas nolūkos izlašu veidošanai izmanto fizisku personu, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu elektroniskā pasta adrešu reģistru. Reģistra veidošanā ir izmantoti dažādi avoti, tai skaitā iepriekšējo apsekojumu laikā iegūtā informācija, kontaktu datu bāzes un  cita publiski pieejama informācija. Fiziskai personai, kuras elektroniskā pasta adrese ir iekļauta pētījumu un apsekojumu izlašu nodrošināšanai izveidotajā elektroniskā pasta adrešu reģistrā, ir tiesības pieprasīt neizmantot tās adresi, proti, piemērot datu apstrādes ierobežošanu un neiekļaut adresi apsekojumu izlasēs. Šādos gadījumos turpmākas darbības ar konkrēto elektroniskā pasta adresi, izņemot glabāšanu, netiek veiktas.